POLITIKA PRIVATNOSTI

Na temelju Uredbe ( EU ) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeće od 27. travnja 2016. god. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ  ( Opća uredba o zaštiti, dalje GDPR ), a u svezi s odredbama Zakona o radu, Rudan d.o.o., zastupan po predsjedniku uprave Danijelu Benčić ( u daljnjem tekstu: voditelj obrade ), dana 23.05.2018. godine donose sljedećuPOLITIKA PRIVATNOSTI

Rudan d.o.o.(u daljnjem tekstu: Terme Jezerčica), zadržava sva autorska prava nad korištenjem fotografija, tekstova i ostalim objavljenim materijalom, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj. Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti Termi Jezerčica. Svako nepridržavanje uvjeta iz prethodnih stavaka ovog članka povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete Termama Jezerčica.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Terme Jezerčica poštuju Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka.

Ovom politikom privatnosti uređujemo način na koji postupamo s Vašim osobnim podacima. Ispunjavajući registracijsku karticu gosta, prijavljujući se na listu primatelja naše elektroničke pošte ili pružajući nam Vaše osobne podatke tokom boravaka u Termama Jezerčica i posjeti naše web stranice pristajete na obradu osobnih podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

Terme Jezerčica su posvećene zaštiti osobnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno djelujući u skladu s zakonodavstvom Europske unije (Uredba Europskog parlamenta i vijeća 2016/679 od 27.04.2016, propisima Republike Hrvatske (Zakon o zaštiti osobnih podataka) te odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti ( u daljnjem tekstu: Politika privatnosti).

DEFINICIJE

Definicije osobnih podataka znače bilo koju informaciju koja se tiče identificirane ili prepoznatljive fizičke osobe. Prepoznatljiva osoba je ona osoba koja se može identificirati, direktno ili indirektno, osobito pomoću reference za prepoznavanje kao što je ime, identifikacijski broj, podatak o lokaciji, nekom online identifikatoru ili pomoću jednog ili više čimbenika specifičnih za fizički, psihološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet od te osobe.

Kad koristimo pojam “obrada” mislimo na bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupu osobnih podataka, bilo automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, upotreba, otkrivanja putem prijenosa, diseminacije ili čineći dostupnim svrstavanje i kombiniranje, restrikciju, brisanje i uništavanje.

TKO KONTROLIRA PODATKE

Terme Jezerčica određuju svrhu i sredstvo obrade vaših osobnih podataka. Noseći se sa svojim zakonskim odgovornostima, kontrolor podataka zakonski je odgovoran za pohranjivanje i upotrebu osobnih informacija na računalu ili ručnim datotekama.

Pojedinosti o kontaktu:

Rudan d.o.o.
9. rujan 1/H, 52341 Žminj
Recepcija Hotela, Kupališta i Kampa
Toplička cesta 80
49240 Donja Stubica

Email: mail-lista@terme-jezercica.hr

Terme Jezerčica ne zapošljava službenika za zaštitu podataka. Ako imate bilo kakvo pitanje ili zabrinutost u vezi privatnosti ili ako imate bilo kakav upit koji se tiče osobnih podataka koje ste nam pružili, molimo kontaktirajte Terme Jezerčica u bilo koje vrijeme. Za pojedinosti ili kako nas kontaktirati, molimo pogledajte „pojedinosti o kontaktu” ili pošaljite email direktno na: mail-lista@terme-jezercica.hr

OSOBNI PODACI

Obrađujemo podatke o našim proteklim, trenutnim i potencijalnim gostima, zaposlenicima, kupcima, dobavljačima, trećim stranama – vlasnicima hotela, partnerima i ostalim pojedincima s kojima komuniciramo. Navedene podatke obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno da bi pružili usluge koje ste zatražili ili pristali primati te da budemo u skladu sa zakonskim obvezama.

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo zaštićeni su odgovarajućim tehničkim, profesionalnim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka.

Podaci za koje je potrebna vaša izričita privola moraju biti dobrovoljni, dati u točno određenu svrhu, u pisanom obliku, na obrascu koji je pojedincu lako razumljiv i dostupan. Pri tome smo Vas dužni unaprijed upoznati putem ove politike privatnosti i osobno u Termama Jezerčica sa svojim identitetom, kontaktnim podacima, svrhom i sadržajem privole. Imate pravo svoju privolu u svakom trenutku povući.

Kada je korisnik usluga malodobno dijete ( mlađe od 18 godina ) obrada osobnih podataka zakonita je ako je pisanu izjavu/privolu, za obradu osobnih podataka, voditelju obrade dao roditelj ili nositelj roditeljske odgovornosti.

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka (Politike privatnosti):

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Email adresa
 • Broj telefona i/ili faxa
 • Podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali u postupku on-line rezervacije ili drugom postupku plaćanja ili osiguranja plaćanja
 • IP adresa posjetitelja
 • Datum i vrijeme posjeta
 • URL preporuke (web mjesto s koje je posjetitelj poslan)
 • Stranice posjećene i korisničko putovanje na našoj web stranici
 • Informacije o korištenom pregledniku (vrsta, verzija, operativni sustav itd.)
 • Ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Osobne podatke obrađuje prema načelima:

 • zakonitosti, poštenosti i transparentnosti u odnosu na ispitanika, što znači da je obrada u skladu s određenim pravnim temeljem te da je pojedinac ( po potrebi ) informiran o postupku obrade i njegovim svrhama,
 • svrhovitosti, što znači da su podaci prikupljeni u točno određene, izričite i zakonite svrhe te se ne smiju obrađivati na način koji nije sukladan tim svrhama,
 • primjerenosti i točnosti, što znači da su podaci ograničeni na ono što je nužno za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju te točni i po potrebi ažurirani
 • ograničenosti pohrane te cjelovitosti i povjerljivosti, što znači da se podaci obrađuju uz odgovarajuću razinu tehničke sigurnosti ( ovisno je li pohrana na elektroničkom mediju, papiru/registratoru/dosjeu/ormaru ), zaštitu od neovlaštenog pristupa podacima i opremi kako bi se spriječile nezakonite obrade, gubici ili oštećenja podataka ( lozinke, sigurnosne ormare, brave i sl. ) te da moraju biti čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju onoliko dugo koliko je to potrebno radi poštivanja načela svrhovitosti
 • pouzdanosti i zaštite podataka, što znači da voditelj obrade štiti svaku informaciju koja se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen i to sigurnosnim programima, sigurnosnim kopijama i obvezom svih službenika da štite podatke/saznanje s kojim dođu u doticaj pri obradi te da odgovara za poštivanje svih načela i da je teret dokaza na njemu

Ovom Politikom privatnosti uređuju se način postupanja s osobnim podacima koji su Termama Jezerčica učinjeni dostupnima na načine opisane u ovoj politici privatnosti.

Osobne podatke prvenstveno prikupljamo, da bi:

 • učinkovitije odgovorili na Vaš upit
 • osigurali pružanje i plaćanje tražene usluge
 • Vam pružili informacije prije Vašeg dolaska, potvrde rezervacija
 • omogućili komunikaciju nakon Vašeg boravka s ciljem unapređenja naših usluga, ponuda i web stranice
 • vam omogućili ulazak u naš sustav nagradnih igara
 • promovirali naše usluge
 • interno obradili statističke podatke
 • omogućili slanje publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala
 • ispunili druge Zakonom propisanih obaveza kao što su
  • poštivanje pravnih i radnopravnih obveza temeljenih na pravu Unije i/ ili nacionalnom pravu države članice kojima voditelj obrade podliježe ( radi ostvarivanja prava i obveza radnika iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom i sl. )
  • izvršenje ugovora u kojima je ispitanik stranka ili će to postati ( tražitelj posla, praktičnog usavršavanja ili drugih aktivnosti u okviru djelatnosti voditelja obrade),
  • zaštita legitimnih interesa voditelja obrade ( zaštita imovine putem video nadzora i sl.)
  • izvršenje jedne ili više posebnih svrha za koju je ispitanik dao vlastitu privolu koja je dobrovoljna, posebna, informirana i nedvosmisleno izražena želja/pristanak na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose

Ispunjavajući registracijsku karticu gosta, prijavljujući se na listu primatelja naše elektroničke pošte ili pružajući nam Vaše osobne podatke tokom boravaka u našem hotelu i posjeti naše web stranice, dajete nam svoj izričiti pristanak na obrađivanje Vaših informacija u svrhu za koju su te informacije prikupljene, kao i suglasnost da Vas kontaktiramo putem SMS-a, elektroničke pošte, telefona ili drugim elektroničkim putem. Možete povući svoj pristanak, dopuniti ili ispraviti svoje podatke kontaktirajući nas u bilo kojem trenutku na načine opisane u nastavku.

Svoje osobne podatke možete nam dati na sljedeće načine:

 • Plaćanjem u našem restoranu, barovima, i ostalim objektima
 • U procesu izrade rezervacije, slanja upita, ispunjavanja ankete, te sudjelovanjem u nagradnoj igri ili promociji;
 • U komunikaciji s nama putem telefona, elektroničke pošte, društvenih mreža, faksa i drugih kanala
 • Ispunjavanjem anketa nakon svog boravka, davanjem povratnih informacija ili osvrta vezanih uz Vaš boravak ili korištenje naših usluga i proizvoda
 • Registriranjem na programe vjernosti ponuđene gostima i potencijalnim gostima; te
 • Povezivanjem računa na društvenim medijima naše interne statističke obrade podataka
 • Ako posjećujete ili koristite druge web stranice naših partnera

Informacije o suputnicima: Prilikom izvršavanja rezervacije u ime druge osobe, pitat ćemo Vas osobne podatke koji se odnose na tu osobu, pošto njihovi podaci mogu biti pregledavani ili mijenjani samo putem Vašeg računa. Prilikom davanja osobnih podataka suputnika, jamčite i suglasni ste da ste, u naše ime, dobili prethodnu suglasnost tog suputnika s obzirom na korištenje njegovih podataka u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Kada nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom, ili putem obrasca koji nam dostavljate elektronskom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

OTKRIVANJE VAŠIH PODATAKA U LEGITIMNE SVRHE

Vaše osobne podatke možemo dijeliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obvezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas.

Vaše osobne podatke možemo podijeliti ukoliko imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ukoliko je to potrebno kako bi izvršili svoje obveze prema Vama.

Tražimo Vaše posebno dopuštenje ako želite da Vas kontaktiramo glede specijalnih ponuda i akcija. Terme Jezerčica ne odgovaraju za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite Vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga. Ne zahtijevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup na naše stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka no što je doista potrebno za sudjelovanje u nekoj aktivnosti na našoj stranici. Podaci o Vašoj kreditnoj kartici koje ste dali Termama Jezerčica koriste se samo kao sredstvo osiguranja plaćanja i/ili sredstvo plaćanja rezerviranih usluga i uživaju jednaku zaštitu kao i ostali Vaši osobni podaci. Nakon uredno pružene i plaćene usluge ti se podaci više ne koriste bez Vaše posebne suglasnosti.

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

VAŠA PRAVA

Pravo na zahtjev za pristup vašim osobnim podacima
Pravo na izmjenu i / ili brisanje Vaših osobnih podataka
Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka
Pravo na prijenos podataka

USKRATA VAŠEG PRISTANKA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Možete zatražiti pristup, izmjenu, ispravak, ograničavanje obrade, prijenos ili brisanje Vaših osobnih podataka kontaktirajući nas putem elektroničke pošte: mail-lista@terme-jezercica.hr ili pismenim zahtjevom na adresu: Toplička cesta 80, 49240 Donja Stubica.

Ukoliko ste prethodno iskazali Vaše komunikacijske ili marketinške preferencije, putem rezervacije ili registracijskog procesa, ili na drugi način, navedene preferencije bit će važeće sve dok ne iskažete želju za odjavom od istih. Možete se odjaviti ili slijedeći poveznicu koja se nalazi u podnožju naše marketinške elektroničke pošte ili slanjem obavijesti s Vašom adresom elektroničke pošte, cijelim imenom i zahtjevom za isključivanjem iz marketinške komunikacije na:

 • adresu elektroničke pošte : mail-lista@terme-jezercica.hr
 • osobno informirajući hotelsku recepciju;
 • prethodno plaćenim pismom (eg. prepaid post) na adresu Toplička cesta 80, 49240 Donja Stubica.

Molimo da obratite pozornost da odjava od jednog tipa marketinške komunikacije neće rezultirati u odjavi od svih tipova marketinške komunikacije te neće spriječiti našu daljnju komunikaciju s Vama, a u vezi s transakcijama ili ukoliko je to potrebno kako bismo izvršili naše zakonske i ugovorne obveze.

CLICK – STREAM podaci

Kada posjetite našu web stranicu, podaci se šalju s vašeg preglednika na naš poslužitelj. Ti podaci omogućuju nam da optimiziramo naše usluge i poboljšamo vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama. Podatke automatski prikupljamo i pohranjujemo mi ili treće strane u našu korist.

Možemo prikupljati informacije o vašem računalu za svrhe administracije sustava, kao i za prijavljivanje skupnih informacija za svrhe unutarnjih marketinških analiza. Ovo su podaci o postupcima i uzorcima pregledavanja naših korisnika i mogu uključivati sljedeće:

 • IP adresa posjetitelja
 • Datum i vrijeme posjeta
 • URL preporuke (web mjesto s koje je posjetitelj poslan)
 • Stranice posjećene i korisničko putovanje na našoj web stranici
 • Informacije o korištenom pregledniku (vrsta, verzija, operativni sustav itd.)

RE-TARGETING TEHNOLOGIJE

Naša web stranica i (mobilne) aplikacije koriste re-targeting tehnologije. To nam omogućuje izravno i osobno oglašavanje posjetiteljima koji su već pokazali interes za naše usluge putem naših partnerskih web stranica.

Također surađujemo s tvrtkama koje koriste tehnologije praćenja kako bi postavljali oglase u naše ime putem Interneta. Te tvrtke mogu prikupljati informacije o vašim posjetima naše web stranice ili (mobilnim) aplikacijama, kao i vašoj interakciji s našim komunikacijama, uključujući oglašavanje.

Re-targeting tehnologije analiziraju vaše kolačiće i prikazuju oglase na temelju vašeg prethodnog ponašanja pri surfanju.

 POLITIKA KOLAČIĆA (cookies)

Kako bi internetska stranica radila ispravno te kako bi ju se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na vaše računalo. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Europske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju Vaše postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene Vašim potrebama i uobičajenim načinima korištenja.

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje Vi u potpunosti morate dati pristup. Ukoliko im Vi to niste omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na Vašem računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive, međutim možete u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne dopuštate pohranjivanje istih na vlastitom računalu. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako biste vidjeli postavke, odaberite preglednik koji koristite (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko onemogućite kolačiće, utoliko nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s vašeg osobnog računala u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem ste pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na Vašem osobnom računalu i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtit” će vaš unos koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju pregledavate, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će Vam olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na Vaše računalo dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju pregledavate. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

 • Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem radite
 • Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u vašem internetskom pregledniku dok ne isteknu ili ih sami ručno ne izbrišete. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju vaše privatne podatke

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji Vam spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila ova internetska stranica. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju. Ova stranica omogućuje:

 • Mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko želite onemogućiti spremanje kolačića od strane ovog servisa, zabranite ih na slijedećem linku: Google Analytics –https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više informacija pročitajte na sljedećim linkovima:
https://terme-jezercica.hr//www.allaboutcookies.org/
https://terme-jezercica.hr//www.youronlinechoices.eu/

SIGURNOST PODATAKA

Terme Jezerčica poduzele su odgovarajuće mjere kako bi Vama mogli pružiti informacije o svim aspektima obrade Vaših osobnih podatak te o pravu na pristup podacima, na brisanje, na ograničenje obrade, na prenosivost i upućivanje prigovora.

Navedene informacije Terme Jezerčica čine Vam dostupnima ovom Politikom privatnosti, a na Vaš zahtjev pružiti ću sažetom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku na način koji će biti svakome razumljiv, bez nepotrebnog odgađanja, a najdulje u roku od 30 dana. Ako je iz opravdanih razloga potrebno produljiti rok za odgovor, bit ćete o takvom produljenju  i njegovim razlozima obaviješteni u okviru prethodno navedenog roka.

Terme Jezerčica provode odgovarajuće tehničke, organizacijske i kadrovske mjere u cilju osiguranja obrade podataka tako da ista obrada bude u skladu s Općom uredbom, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade kao i rizike za prava i slobode pojedinaca u cilju zaštite podataka od slučajnog gubitka, uništenja ili neovlaštenog pristupa, te zlouporabe.

Navedenim tehničkim i organizacijskim mjerama Terme Jezerčica, također osiguravaju da integriranim načinom rada budu obrađeni samo oni osobni podaci koji su nužni za određenu svrhu obrade. Ova se obveza primjenjuje na količinu, opseg, razdoblje pohrane i dostupnost osobnih podataka te dostavu podataka na obradu trećim osobama. Takvim se mjerama osigurava da osobni podaci nisu automatski, bez intervencije pojedinca ni dostupni neograničenom broju osoba.

NAGRADNI NATJEČAJI

Vaše osobne podatke koristit ćemo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja (npr. za stupanje s Vama u vezu u slučaju pobjede). Ne dijelimo te informacije ni s kim izvan Termi Jezerčica. Nakon završetka nagradnog natječaja, podaci o osvajanju čuvaju se do obavještavanja dobitnika a najduže 30 dana nakon nagradnog natječaja.

Podaci za koje ste dali izričitu privolu za primanje marketinških poruka, obavijesti o posebnim ponudama i sl. bit će pohranjeni u bazu podataka u skladu sa danom privolom.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Terme Jezerčica prikupljaju osobne podatke Vaše djece ( mlađih od 18 godina ) koji su gosti Termi Jezerčica. Osobne podatke djece Terme Jezerčica neće ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili prilikom boravka vašeg djeteta u Termama Jezerčica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedenog, Terme Jezerčica  jamče zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

SIGURNOSNE MJERE

Terme Jezerčica prepoznaju važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontroliraju i potiču unaprjeđenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mjera i procedura. Web stranice i serveri Termi Jezerčica opremljeni su strogim sigurnosnim mjerama namijenjenim zaštiti Vaših osobnih podataka od nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, zlouporabe, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, te bilo kojih drugih nezakonitih oblika obrade. Vlasnik web stranice nije odgovoran za gubitak osobnih podataka u procesu slanja prema web stranici.

Samo ovlašteni zaposlenici Termi Jezerčica i pouzdane treće strane čije je korištenje osobnih podataka neophodno za izvršenje poslovnih interesa, kao što je prethodno navedeno, imaju pristup osobnim podacima.

 

IZMJENE OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Terme Jezerčica pridržavaju pravo izmjene ove Politike privatnosti sukladno važećoj pravnoj nomenklaturi kao i pravnoj praksi.

Rudan d.o.o.