Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Termi Jezerčica d.o.o.

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća TERME JEZERČICA d.o.o.
kroz informacijske i komunikacijske tehnologije

Natječaj: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Ugovorno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Prijavitelj projekta: Terme Jezerčica d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo

Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci (od 1. siječnja 2020. godine do 1. siječnja 2021. godine)

Lokacija: Varaždinska županija i Krapinsko-zagorska županija

Ukupna vrijednost projekta: 461.787,50 HRK

EU financiranje: 232.459,50 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Kratki opis projekta:

Prijavitelj ovog projekta je poduzeće Terme Jezerčica d.o.o. registrirano za pružanje usluga u području zdravstvenog, športskog, kongresnog, lovnog, nautičkog, seljačkog i drugog oblika turizma.

Svrha ovog projekta je unaprijediti poslovanje i ojačati konkurentnost poduzeća Terme Jezerčica d.o.o. uvođenjem i primjenom novog IKT rješenja. Svrha projekta postići će se zahvaljujući realizaciji sljedećih aktivnosti: (1) Nabava i implementacija novog integralnog informacijskog sustava te edukacija zaposlenika za rad istim; (2) Nabava računalne opreme potrebne za rad novog IKT sustava.

Glavnu aktivnost ovog projekta predstavlja upravo implementacija IKT rješenja koje će integrirati postojeće poslovne procese, optimizirati cjelokupno poslovanje i značajno doprinijeti povećanju konkurentnosti i prihoda.

Ciljevi projekta

Opći cilj: Pružiti potporu u približavanju RH ostalim državama EU, odnosno regijama, ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja.

Specifični cilj: Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima.

Ciljne skupine:

  • rukovodeće osoblje Prijavitelja: pod rukovodećim osobljem podrazumijeva se direktor poduzeća koji će biti aktivno uključen u realizaciju projektnih aktivnosti i na taj način isti će unaprijediti svoje kompetencije za upravljanje projektima financiranim iz sredstava EU. Isti će biti uključen i u edukacije o korištenju novog IKT sustava.
  • zaposlenici Prijavitelja: 40 postojećih zaposlenika (uključujući direktora poduzeća) te najmanje 6 novih zaposlenika Prijavitelja koji će se zaposliti u narednom razdoblju, tj. do 2022. godine. Za vrijeme trajanja projekta u planu je provođenje edukacije o korištenju novog IKT sustava za 40 zaposlenika. Stečena znanja bit će prenesena na ostale zaposlenike te novozaposlene osobe koje će se zaposliti za vrijeme i/ili nakon provedbe ovog projekta. Zahvaljujući planiranim edukacijama o korištenju novog IKT rješenja, zaposlenici će steći potrebna znanja i kompetencije za adekvatnim rukovanjem novouvedenim IKT sustavom. Kao posljedica toga, efikasnost njihovog rada te kvaliteta dosadašnje usluge bit će znatno veća no što trenutno je. Poslovanje Prijavitelja znatno će se unaprijediti te će poduzeće također ojačati i proširiti trenutnu poziciju na domaćem i stranom tržištu.

Planirani rezultat: Novi integralni informacijski sustav uspješno integriran u poslovne procese poduzeća Terme Jezerčica d.o.o.

Kontakt osobe za više informacija:

Elvis Pavleković, direktor Hotela i Kampa Terme Jezerčica

e-mail: epavlekovic@terme-jezercica.hr

Tel: +385 49 200 603

Mob: +385 99 438 28 81

Fax: +385 49 200 601

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/