Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Termi Jezerčica d.o.o.

Provedena edukacija zaposlenika tvrtke Terme Jezerčica d.o.o. za rukovanje novim IKT sustavom

U sklopu projekta „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća TERME JEZERČICA d.o.o. kroz informacijske i komunikacijske tehnologije, referentni broj: KK.03.2.1.19.0907.“ provodila se edukacija zaposlenika tvrtke Terme Jezerčica d.o.o. s ciljem unapređenja njihovih vještina za rukovanje novim IKT sustavom kojeg je osigurala tvrtka iTi Computers Development d.o.o. iz Dubrovnika.

Tvrtka iTi Computers Development d.o.o. bila je zadužena za provođenje edukacije u mjesecu svibnju 2020. godine, a zaposlenici su u sklopu edukacije usvojili znanja iz područja Poslovnog sustava i gastro modula, PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM za HOTEL i KAMP te Wellness i SPA područja. Usvojena znanja zaposlenika pridonijet će cjelokupnom napretku poslovanja tvrtke Terme Jezerčica d.o.o. te njezinom rastu i razvoju.

Novi integralni informacijski sustav te edukacija zaposlenika tvrtke Terme Jezerčica d.o.o. za rukovanje s istim sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.