Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Termi Jezerčica d.o.o.

Projekt „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća TERME JEZERČICA d.o.o.
kroz informacijske i komunikacijske tehnologije“
uspješno se privodi kraju

Početkom mjeseca siječnja 2020. godine započela je provedba projekta Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća TERME JEZERČICA d.o.o. kroz informacijske i komunikacijske tehnologije čiji je Nositelj upravo tvrtka Terme Jezerčica d.o.o. Svrha ovog projekta jest unaprjeđenje poslovanja i jačanja konkurentnosti poduzeća uvođenjem i primjenom novog IKT rješenja.

Svrha projekta postigla se zahvaljujući realizaciji sljedećih aktivnosti: (1) Nabava i implementacija novog integralnog informacijskog sustava te edukacija zaposlenika za rad istim; (2) Nabava računalne opreme potrebne za rad novog IKT sustava. Glavnu aktivnost ovog projekta predstavlja upravo implementacija IKT rješenja koje je integriralo postojeće poslovne procese, optimiziralo cjelokupno poslovanje i značajno doprinijelo povećanju konkurentnosti i prihoda, a kako bi zaposlenici poduzeća znali rukovoditi IKT rješenjem, pohađali su edukaciju u mjesecu svibnju 2020. godine.

Za uspješnu realizaciju, organizaciju i koordinaciju ranije spomenutih projektnih aktivnosti bio je zaslužan projektni tim koji se sastoji od sljedećih članova: (1) Elvis Pavleković – koordinator projektnih aktivnosti, tj. direktor poduzeća Terme Jezerčica d.o.o.; (2) Darko Perešin – koordinator implementacije IKT sustava, tj. voditelj IT podrške Termi Jezerčica d.o.o.; (3) Leonarda Tarandek – vanjski stručnjak za upravljanje projektom te provođenje postupaka nabave i (4) Ivana Kovačić – projektni asistent/administrator, tj. član uprave Termi Jezerčica d.o.o.

Kao jedan od članova uprave poduzeća Terme Jezerčica d.o.o. i član projektnog tima, Ivana Kovačić upućena je u poslovanje tvrtke od njezinog samog početka te je uvelike doprinijela kvalitetnoj realizaciji ovog projekta.

Uvođenjem novog IKT sustava kojeg je uspješno implementirala tvrtka iTi Computers d.o.o. željeli smo unaprijediti naše poslovanje i ojačati konkurentnost našeg poduzeća na tržištu. Riječ je o IKT sustavu koji će spriječiti kočenje rasta poduzeća budući da će integrirati postojeće poslovne procese, optimizirati poslovanje i značajno doprinijeti povećanju konkurentnosti i prihoda. Novi IKT sustav integrira rješenja u području upravljanja ljudskim potencijalima u vidu vođenja evidencija zaposlenika, tj. definiranje, pretraživanje i analiziranje velikog skupa podataka o zaposlenicima, a također postoji mogućnost unosa skeniranih dokumenata, tiskanje prijave i odjave za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, različiti pregledi po organizacijskim jedinicama, radnim mjestima, zvanju, stručnoj spremi i dr. Samim time, osigurat će se prostor za proširenje obujma poslovanja naše tvrtke na tržištu te će se poboljšati njegova interakcija s klijentima, gostima i dobavljačima. – tvrdi Kovačić.

Predmetni projekt Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća TERME JEZERČICA d.o.o. kroz informacijske i komunikacijske tehnologije financirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.